آموزش انبارداری

بازبینی روشهای سنتی انبارگردانی

 

 

 

بازبینی روشهای سنتی انبارگردانی

عملیات انبارگردانی درانبار پروژه شرکت های پروژه محور به شکل مستمر و رسمی هر سال انجام می شود.  شمارش اقلام برای کلیه مواردی که قابل شمارش بوده اند انجام گرفته است و میزان موجودیها کاملا صحیح در سیستم های انبار و مالی درج شده است. اما در قبال مواد و مصالحی که به شکل فله وارد پروژه ها شده و مصرف شده اند و عملا قابل شمارش به حساب نمی ایند عملا هیچگونه شمارشی در انبارگردانی های به عمل آمده انجام نگرفته است.با هماهنگی و تایید مالی و حسابرسان ناظر مقادیری که برای این اقلام در نظر گرفته شده است همان موجودیهای ثبت شده سیستم مکانیزه انبار در نظر گرفته شده است و این در حالی است که عمده متریال وارده به پروژه های شرکت از نظر حجم و ریال اقلام غیر قابل شمارش بوده اند. بدلیل عدم امکان شمارش در زمان انبارگردانی برای این اقلام می توان ادعا کرد که  شفافیت لازم از نظر شمارش موجودی بر روی اقلام فله در زمان انبارگردانی اعمال نمی شود. و احتمال اینکه میزان موجودی مصالح فله مانند سیمان و آهن آلات در زمان انبارگردانی با مقادیر ثبت شده در سیستم از نظر مقداری همخوانی نداشته باشد می رود. در اصل انجام انبارگردانی بدون شمارش دقیق اینگونه اقلام صحت و سقم انبارگردانی را ممکن است تحت  الشعاع قرار بدهد. بدلیل اینکه فرض وجود مغایرت های احتمالی به هر روش در این بازه و عدم شفافیت این مغایرت در زمان انبار گردانی باعث مخفی ماندن مغایرتها و اعمال نشدن اسناد کسری و یا سرک درباره این اقلام خواهد شد. و این مسکوت ماندن مغایرت می تواند تجمیع شده و کلا در طول اجرای پروژه از سالی به سال دیگر منتقل شود و در انتها خود را به شکل خیلی واضح و با مقادیر درشت نمایش بدهد البته با فرض وجود مغایرت در زمان انبارگردانی برای مواد مصالح این مطلب اتفاق خواهد افتاد. این موضوع در حالی نادیده انگاشته می شود که شرکت هایی که  ساختاری پروژه ای داشته و غالبا به عنوان  پیمانکار مشغول به فعالیت می باشند لازم است که همواره از میزان موجودی اقلام فله اطمینان خاطر داشته باشند بدلیل اینکه بتوانیم انحراف احتمالی از خرید بیش از حد و همچنین پرت بی قاعده این متریال را تحت کنترل داشته باشیم. عدم اندازه گیری دقیق مقادیر مصالح فله در انبارگردانی باعث  انتقال مغایرتهای احتمالی در این مواد به سال مالی بعد خواهد شد برای جلوگیری از این کار ناچار هستیم که در روش شمارش و تعیین مقدار موجودی اقلام فله در زمان انبارگردانی تغییراتی را اعمال کنیم. این الزام باعث خواهد شد که بازبینی اساسی در شیوه های سنتی به کار گرفته شده تا به حال برای انبارگردانی و حتی شیوه های کنترلی و حسابرسی در نظر گرفته شود. برای رسیدن به این هدف راه حلهای زیر پیشنهاد می شود.

 

1 – تفکیک انبارها و تخصصی کردن انبارهای مواد ومصالح

         تا به حال برای هر پروژه از نظر فیزیکی و سیستمی یک انبار تعریف می شد که همه کالاهای وارده به پروژه در آن ثبت و ضبط می شد. در حالی که ممکن است نحوه برخورد با برخی اقلام متفاوت از سایر کالا ها باشد چه از نظر اجرا و چه از نظر سیستمی و یا برخوردهای مالی و این یکجا دیده شدن اقلام امکان هر تغییری را از ما خواهد گرفت. پیشنهاد می شود که کلیه انبارها بر اساس نوع متریال ذخیره شده در هر یک از آنها تفکیک بشوند

2 – انبارش و چیدمان اقلام به ترتیبی که قابلیت شمارش آنها از بین نرود.

          تا کنون در پروژه ها برای انبارش آهن آلات خصوصا میلگرد نزدیکترین فضا به SHOP در اختیار انبار قرار میگرفته و انبار صرفا بروی ورود اقلام کنترل داشته است و خروج آن به مرور و توسط متقاضی در هر زمانی ممکن بوده است و عملا خروج آن تحت کنترل انبار نبوده است. برای برطرف کردن این موضوع لازم است که انبار روباز مجزا ومحصور شده ای برای آهن الات اعم از میلگرد و سایر مصالح فلزی پروژه در اختیار انبار قرار بگیرد. به نحوی که کنترل انبار بروی خروج اعمال گردد. و کلیه مصارف زیر نظر انبار و کنترل های مستقیم دفاتر فنی انجام شود و نتایج در سیستم انبارمستند گردد.

3 -  ایجاد تجهیزات و امکانات کنترل موجودی بروی سیلوها ی سیمان

          در حال حاضر برای اطلاع از موجودی لحظه ای سیمان درون مخازن نصب شده راهی بغیر از تخمین وجود ندارد که این عمل با شیوه های مختلفی انجام گرفته و تحقیقا  با خطا همراه خواهد بود. می توان برای دانستن دقیق ترمیزان موجودی مخازن از تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی موجود در بازار بهره جست  گرچه این کار قدری هزینه زا می باشد و لیکن جهت بروز نشان دادن موجودی سیمان جهت کنترل های ادواری و انبارگردانی های سالیانه قابل اعتمادترین روش می باشد.

 4 – تغییر شیوه شمارش برای اقلام فله

          در این بخش پیشنهاد می شود در زمان اجرای انبارگردانی هر پروژه تیمی متشکل از مهندسین و متخصصین نقشه بردار و محاسب ( متره برآورد)  همراه تیم انبارگردانی به محل پروژه و انبار مربوطه مراجعه نمایند و همزمان با عملیات شمارش سایر اقلام توسط تیمهای سنتی انبارگردانی این تیم دو کار را تواما نجام دهد

الف: محاسبه موجودی اقلام فله اعم از سیمان - میلگرد - شن – ماسه ...و گزارش موجودی محاسبه شده به تیم انبارگردانی.

ب: بالانس متریال اصلی مخصوصا اقلام فله از ابتدا کار تا زمان انبارگردانی. منظور از بالانس این است که میزان ورود مواد فله تا آن لحظه محاسبه شده و با میزان مصرف واقعی در اجرا کنترل شده و مقدار باقیمانده که همان موجودی آن لحظه است بدست آید. این کار از جهت الزام به بازبینی مدارک فنی قسمتهای اجرایی و دفاتر فنی نیاز به تخصص مهنسین عمران دارد و از جهت کنترل مقادیر بدست آمده در بند الف بسیار حائز اهمیت می باشد.

5 – تغییر در شیوه های حسابرسی

به نظر میرسد که برخی شیوه های استاندارد حسابرسی در شرکت های پروژه محور مغفول مانده است از جمله استفاده از روشهای حسابرسی عملیاتی و عملکرد مدیریت. می توان با استفاده کردن از این روشها برای کنترل های حسابرسی و استفاده از بند چهار ارزیابی بسیار دقیقی را از وضعیت پروژه ارائه کرد ذیلا جهت آشنایی تعاریف این دو روش تقدیم می گردد.

الف: حسابرسی عملیاتی:

           این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می‌پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی‌باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری از سوی حسابرس میباشد به همین دلیل حسابرس علاوه بر داشتن تخصص مالی و اطلاعات ویژه حسابداری لازم است که فرایند کار و کل عملیات را کاملا بشناسند تا بتوانند نحوه عمل (مالی) بخشهای متفاوت سازمان و انطباق آنها بر اصول فرایندی تعریف شده را کشف کنند. جای خالی این نوع حسابرسی در کلیه عملیاتهای حسابرسی در سازمانهای مختلف  علی الخصوص شرکتهای پروژه محور به چشم میخورد در حالی که نکته مهمتر از حسابرسی صورتهای مالی و رعایت پرداختن به این نوع حسابرسی میباشد. پیشنهاد می شود حسابرسان خبره  برای کلیه شرکتهای پروژه محور علاوه بر دو نوع حسابرسی قید شده استفاده از این شیوه را که ممکن است بسیار نوین باشد و یا حداقل استفاده تلفیقی از این شیوه را بیازمایند زیرا در شرکتهای پروژه محور اشراف بر فرایندهای  قراردادی و تواما نحوه پرداختها و دریافتها و شارژ حسابهای تامین کنندگان و میزان دریافت و محاسبه و براورد کار انجام گرفته و انطباق آن بر میزان مواد و مصالح (Material) خریداری شده و مصرف شده و .... از درجه اهمیت بیشتری برای پیمانکار برخوردار خواهد بود زیرا موارد قید شده مستقیما در سود حاصل از انجام پروژه تاثیر گذار است. به عنوان نمونه در اجرای یک پروژه ممکن است سالیانه دو یا چند بار حسابرسان داخلی و حداقل یکبار حسابرس خارجی نسبت به این کار اقدام نماید و لی بدلیل عدم پرداختن به حسابرسی عملیاتی نکاتی را که پروژه با عملیات خرید و یا پیمانکار ان جزء باید رعایت میکرده در نظر نگیرد و مغایرتی هم اگر باشد کشف نشده و تا انتهای پروژه تجمیع گردد و در انتها نیز هزینه تهیه و یا تامین و یا خرید خدمتی چندین برابر میزان واقعی باشد. نمونه هایی از این دست در حین اجرای پروژه ها بسیار به چشم میخورد و بهتر است که حسابرسان در یک بازبینی شیوه پرداختن به امر حسابرسی را دچار تحول نمایند.

 ب: حسابرسی عملکرد یا مدیریت:

           این نوع حسابرسی عبارت است از کنترل و ارزیابی نسبت به تصمیمات (در حالت کلی تصمیماتی که بار مالی در پی خواهند داشت)اخذ شده توسط مدیریت ارشد سازمان و یا مدیرانی که تصمیمات اجرایی را در بدنه سازمان می گیرند. این نوع حسابرسی را معمولاً حسابرسی عملکرد ( مدیریت ) می نامند که استفاده کنندگان از این شیوه حسابرسی عموما سازمانها و نهادهای ثالث یا مجامع عمومی صاحبان سهام هستند. برای شرکت های پروژه محور ممکن است استفاده از این شیوه حسابرسی در ارزیابی حسابرسان خبره بر روی تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران پروژه منجر به شفاف شدن هزینه های اجرای پروژه و بالانس ریالی پیشرفت کار نسبت به هزینه های انجام گرفته باشد. این مهم از دید کلان مدیریت پروژه از اهمیت بالقوه ای برخوردار است به عنوان مثال ارزیابی هزینه های انجام  شده در بخش منابع پروژه مانند ماشین آلات یا در بخش پشتیبانی پروژه مانند تجهیز ویا مستخدمین شاغل در پروژه ممکن است باعث صرفه جویی و انباشت سود در اجرای پروژه گردد. در زمان اجرای پروژه به ندرت ارزیابی حسابرسان از ماهیت عملکردی برخوردار بوده است و این احتمال می رود که هیچگاه عملکرد مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران پروژه از نقطه نظر ریالی مورد ارزیابی قرار گرفته باشد  و چه بسا ممکن است که تصمیمات اتخاذ شده برای پروژه بسیار پر هزینه و گرانبار باشند. نمونه های بسیار مناسب از این دست را میتوان در کلیه کارهایی که توسط مدیران پروژه In source  و یا  Out source میشود دید

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...