آموزش انبارداری

مشخصات يك نرم افزار خوب انبارداري

 مشخصات يك نرم افزار خوب انبارداري 

متن زير در تبليغ يكي از شركت هاي توليدكننده نرم افزار منتشر شده و به نوعي معرفي مشخصات نرم افزار آن شركت مي باشد ولي بعضي از قابليت هاي ذكر شده عمومي بوده و توجه به آنها در هنگام خريد نرم افزار مفيد خواهد بود. 
ثبت شناسنامه کالا با کلیه آیتمهای مورد نیاز شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و دو تصویر برای هر کالا
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و ... بصورت فایل برای هر کالا
امکان تعریف دسته واحد شمارش برای کالاها و تخصیص این دسته شمارش به کالاهای مختلف با ضرایب تبدیل برابر یا خاص هر کالا
امکان تعریف واحد اصلی و واحدهای فرعی شمارش به تعداد نامحدود برای هر دسته واحد شمارش (کالا) و ضرایب تبدیل آنها
امکان تعریف بارکد جداگانه برای هر واحد شمارش کالا
امکان تعیین واحدهای شمارش پیش گزیده در انبار / خرید / فروش
امکان تغییر ضرایب تبدیل واحدهای شمارش کالا در اسناد (در صورت داشتن اجازه تغییر)
امکان تعیین مرکز استفاده کالا (انبار/خرید/فروش)
امکان تخصیص یک کالا به چندین انبار و امکان فعال یا غیر فعال کردن کالا در هر انبار
امکان تعیین ماهیت کالا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی
امکان تعیین کالاهای جایگزین برای هر کالا
امکان تعریف اجزاء کالا و استفاده از قابلیت تبدیل به اجزاء در صدور اسناد انبار
امکان تعریف ویژگیهای نامحدود برای هر کالا با قابلیت تعیین فرمت آن توسط کاربر
امکان تعریف دسته کالا با قابلیت انتقال ویژگیهای دسته کالا به کالاهای زیر مجموعه
امکان ادغام سوابق چند کالا در یک کالا
امکان تعریف ساختار کدینگ کالا و کددهی خودکار به کالاهای جدید
امکان تعریف جانمایی (مکان دهی بر اساس انبار، راهرو، ردیف، قفسه، طبقه و ...) کالا در انبارهای مختلف
امکان تعریف پارامترهای کنترل کیفیت کالا از نوع کمی یا کیفی و تخصیص به کالا
امکان تعریف پارامترهای موجودی شامل حداقل، حداکثر، نقطه تجدید سفارش و میزان اقتصادی سفارش و تعیین نحوه کنترل آن به تفکیک هر انبار
امکان تعریف انبار به تعداد نا محدود
امکان تخصیص یک یا چند سند وارده صادره به هر انبار
امکان صدور اسناد وارده و صادره در انواع ابتدای دوره، خرید، تولید، ساخت، فروش، مصرف، امانی، انتقال بین انبارها، تبدیل کالا، ضایعات
امکان انتقال کالا بین انبارها و صدور سند انتقال بین انبارها به صورت دستی یا خودکار
امکان صدور رسید و برگشت از رسید موقت
امکان صدور درخواست کالا و سفارش خرید و امکان تبدیل درخواست کالاهای بدون موجودی به سفارش خرید بصورت خودکار
امکان ثبت اطلاعات تأیید کالا از طریق بازرسی کنترل کیفیت در اسناد رسید موقت
امکان صدور اسناد وارده و صادره بر اساس درخواست تحویل فروش و مجوز برگشت از فروش صادره از ماژول فروش
ثبت تاریخچه کلیه عملیات حذف و ویرایش اسناد و اقلام اسناد 
امکان تأیید (قطعی کردن) اسناد انبار تا تاریخ خاص. در سطح یک انبار یا چند انبار بصورت همزمان و به تبع آن غیر قابل تغییر شدن اسناد صادره
امکان ثبت بارنامه برای اسناد وارده و صادره
امکان تعریف عطف اسناد وارده و صادره
امکان صدور خودکار سفارش خرید برای کالاهای به نقطه سفارش رسیده
امکان دسترسی لحظه ای به موجودی واقعی (متأثر از موجودی موقت و رزرو شده فروش) و عینی
امکان ثبت و کنترل شماره دسته کالا (بچ) در اسناد وارده و صادره و ویژگیهای هر بچ شامل تاریخ انقضاء، دوره بازرسی، شماره سریال و ...
امکانات لازم جهت انجام عملیات انبارگردانی به تعداد نامحدود شامل صدور تگهای انبار گردانی، ثبت شمارشها، تهیه لیست مغایرتها و صدور اسناد مغایرت تعدادی و ریالی
امکان انتقال مانده سفارشات به سال بعد
انجام عملیات پایان سال در خصوص انتقال اطلاعات ریالی و تعدادی کالاها به سال مالی بعد
امکان رد، تأیید و خاتمه درخواستها، سفارشات و اسناد بصورت مکانیزه
امکان تعریف گروههای حساب کالا و تخصیص کالاها به این گروه جهت تعیین پارامترهای حسابداری انبار
امکان قیمتگذاری کالا بر اساس یکی از روشهای هزینه یابی استاندارد، میانگین متحرک، FIFO ، آخرین قیمت خرید
امکان تعیین قیمتهای واقعی برای مواد اولیه، نیمه ساخته و ساخته شده در پایان سال مالی
امکان قیمتگذاری قطعی یا برآوردی وارده ها و صدور سند حسابداری
امکان قطعی کردن قیمتهای برآوردی و صدور سند حسابداری تعدیل
امکان تعریف حسابهای مصرف کالا به تفکیک مراکز هزینه و پروژه ها
امکان صدور سند حسابداری برای وارده ها و صادره ها بصورت مستقل یا سرجمع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...