آموزش لجستیک

مطالب آموزش لجستیک

جایگاه سیستمهای انبار در لجستیک

جایگاه سیستمهای انبار در لجستیک

 در بررسی واحدهای لجستیک سازمانها به این نکته می رسیم که انجام دادن قسمتی از وظایف و گردش کارها در واحد لجستیک مستلزم تدارک کالا و در دسترس قراردادن است. بدون تردید ، برنامه ریزی موجودی ها جهت استفاده( END USERS) اقلام مورد نیاز کاربران و مصرف کنندگان نهایی در واحدهای لجستیک و یا پشتیبانی تدارکات که قسمت عمده سرمایه آنها را تشکیل می دهد،و انبار که مسئولیت دریافت نگهداری و در یک کلمه کنترل توزیع این موجودیها را دردست دارنداز ماموریت ( MISSION)و اهمیت بسزایی درواحدهای لجستیک و تدارک برخوردار هستند. اغلب فلسفه وجودی و یا هدف غایی نگهداری بهینه اقلام ، مبتنی بر سیاستهای ذیل معرفی می نماید:
- صرفه جویی در هزینه ها
- تدارک کالا با قیمت مناسب
- جلوگیری از رکود سرمایه
- تطابق نقطه سفارش با الگوی مصرف سازمان
- سهولت و دسترسی سریع به کالا
- کاهش ضایعات انبار
- جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
- قرار دادن اطلاعات و آمار دقیق در اختیار مصرف کنندگان اقلام به طور کلی ، درصد قابل توجهی از سرمایه های سازمانهای مختلف ، اعم از صنعتی ، خدماتی ، اداری ،دفاعی و نظامی را اقلام موجودی های انبار تشکیل می دهد . در برخی از واحدهای لجستیک اینگونه
سازمانها ، واردات کالا نیز بخش دیگری از سرمایه تدارک شدنی را تشکیل می دهد که نهایتًا به موجودی انبارها اضافه می گردد . روند تصاعدی خرید و تدارک اقلام در دوره های گوناگون زمانی خصوصًا دردوران جنگ و یا مبارزه با بلایای طبیعی باعث شده است تا به میزان قابل توجهی بر تعداد انبارهای واحدهای لجستیک این نهادها افزوده شود .به طوری که در حال حاضر ، انبارها یکی از ضروریات اصلی کسب و کار برای هر رشته فعالیت یا سازمان محسوب می گردد . لازم به یادآوری است، از دو هدف عمده که برای واحدهای لجستیک تحت عناوین ١) قابلیت کاربرد، ٢ ) قابلیت دسترسی نام می برند، هدف دوم از ویژگی خاصی در واحدهای لجستیکی برخوردار است . دلیل اصلی این موضوع حساسیت زمان مصرف اقلام در سیر عملیات تولید و توزیع است . برای روشن شدن ، تعاریف مربوطه را مرور می کنیم.

قابلیت کاربرد: این تعریف را در بخش انبار میتوان به عنوان موثر بودن موجودی نامبرد که نشان میدهد موجودی که در انبار تدارک دیده شده است تا چه میزان نیاز مشتری را پوشش میدهد در این راستا باید انبار مجهز به تکنیک های کنترل موجودی جهت پیش بینی نیاز مشتری و تهیه و انبارش آن و در اختیار قرار دادن آن به مشتری باشد نکته مهم در امر موثر بودن یعنی کاربردی بودن موجودی انبار است که این آیتم میتواند در صورت ندیده گرفته شدن بر روی هزینه های سازمان تاثیر سوء داشته باشد.

قابلیت دسترسی : در دسترس بودن موجودی اشاره دارد به این موضوع که متقاضی یا مشتری انبار این احساس را داشته باشد که موجودی به طور مداوم در دسترس وی میباشد انبار با درخواست های از دست رفته کمتری مواجه شود.در حقیقت به موجود بودن کالا در محل و زمان مصرف اقلام انبارها اشاره می کند صد البته در زمان مورد انتظار.

برنامه ریزی دقیق انبارها در سازمانها مراکز تولیدی و تهیه و توزیع و پروژه ها مستلزم توجه به هر دو عامل کلیدی  مذکور است . بر این اساس ، در برنامه ریزی و کنترل موجوی  انبارها ، واحدهای لجستیک تلاش دارند تا به کمک اطلاعات ذیل به نحوی عمل نمایند تا هیچ کالایی فارغ از نیاز مصرف کنندگان خریداری نگردد (رعایت اصل قابلیت کاربرد ) یعنی در انبارها و مراکز نگهداری کالا اعتقادی به اقلام راکد در طی دوره نداشته باشیم، همچنین هر یک از اقلام بلافاصله پس از درخواست در اختیار مصرف کننده آن قرار گیرد ( رعایت اصل قابلیت دسترسی ). در ادامه، برای شفاف سازی هدفهای سیستم های اطلاعاتی انبار را که می تواند سوالاتی نظیر سوالات ذیل را در باره دو اصل مزبور در واحدهای لجستیک پاسخگو باشد تشریح می سازیم:

-آیا سیستم های اطلاعاتی انبار ها به برنامه ریزی دقیق تر واحدهای لجستیک یاری می سازند؟
-آیا سیستم های اطلاعاتی انبار ها به صرفه جویی در هزینه و منابع کمک می کنند؟
-آیا اطلاعات فرمهای ورود و خروج کالا در اختیار کاربران و تصمیم گیران واحدهای لجستیک قرار می گیرد؟
-آیا اطلاعات فرمهای ورود و خروج کالا در اختیار کاربران و تصمیم گیران ستادهای داری آنان قرار دارد؟
-آیا موجودی کالاها در پایان هر دوره قابل شمارش است ؟
-آیا اطلاعات موجودی اقلام به طور مستمر برای تصمیم گیران گزارش می گردد؟
-آیا در پایان هر دوره ، اختلاف در مدارک و اسناد قابل پیگیری و اصلاح است؟
-آیا ثبت عملیات در انبارها به روز و به هنگام است؟
-آیا ارتباط بین رخدادهای اطلاعاتی عملیات انبار با واحدهای دیگر لجستیک برقرار است ؟
-آیا مدارک و مستندات فنی اقلام در محل مناسبی نگهداری می شود؟
-آیا امکان حسابرسی و ثبت اطلاعات نیز مفید و سرمایه های این فراهم است ؟
-آیا موجودی انبار کفایت سفارش ها را برای کسب و کارمان دارد؟١
بدون شک ، برنامه ریزی و نظارت بر سیستمهای انبار مستلزم وجود اطلاعات دقیق و به موقع در باره سوالاتی نظیر موارد فوق است . اطلاعاتی که بتواند همراه با فعالیت سایر قسمتهای سازمان ، در اختیار مدیران و دست اندرکاران مسایل واحدهای لجستیک قرار دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...